fbpx

Blog

Drone Ehliyeti Nasıl Alınır?

İçindekiler

Drone Ehliyeti Nasıl Alınır?

Drone ehliyeti almak için, bu işle yetkilendirilmiş Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne veya SHGM onaylı kuruluşlara başvuru yapılması gerekir. Başvurusu kabul edilen adaylar, kendileri için öngörülen sürelerle eğitim programına dahil olmalı ve eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlamalıdır.

Drone eğitimlerinde, uçuş güvenliği, kurallar ve drone kullanımı hakkında gerekli bilgiler verilir. Bu sayede güvenli drone uçuşları ve diğer hava araçlarının güvenli seyrinin gerçekleştirilmesi amaçlanır. Dronlar aynı zamanda İnsansız Hava Aracı olarak da isimlendirilir.

Droneler kullanım amaçlarına ve kapasitelerine göre farklılıklar oluştururlar. Bu nedenle amaçlanan eğitimler ve eğitim sonucunda sağlanan ehliyetler de farklılık gösterir. Drone hava araçları, hobi, ticari, eğlence, tarım, endüstriyel amaçlı kullanılabilir.

Drone Ehliyeti Çeşitleri Nelerdir?

Drone Ehliyeti.

Drone ehliyetlerinin sağlanmasında, hava aracının kullanım amacı ve kapasitesi göz önünde bulundurulur.

Drone araçlar kapasiteye;

  • 4 kg’a kadar İHA0,
  • 25 kg’a kadar İHA1,
  • 150 kg’a kadar İHA2,
  • 150 kg ve üzerinde kapasitelerde İHA3

Şeklinde ehliyete ihtiyaç duyarlar. Drone ticari amaçlı kullanılacaksa, İHA2 ve İHA3 ehliyet alınmalıdır. DJI Agras T30 türünde drone kullanılacaksa, İHA2 ehliyet yeterli olacaktır. 25 kg ve üzeri kapasiteye sahip dronlar için, amacı ne olursa olsun İHA2 ve İHA3 türünden ehliyet alınması gerekir.

Tarımsal Drone Ehliyeti Almak

Drone türünden araçların gelişme göstermesi ile birlikte, tarımsal alanda da yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Drone araçların tarımsal alanda kullanılması, enerji ve iş gücünde etkili bir şekilde tasarruf sağlar. DJI Agras T10, T20, T30, T40 türünden dronlar, bu amaçla etkili bir şekilde kullanılabilir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne veya kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara başvuruda bulunan adaylar, İHA2 veya İHA3 eğitimlerini tamamlayarak drone araçlarını tarımsal faaliyetlerde güvenli bir şekilde kullanabilirler. Bu türden ehliyet almış kişiler, tarımsal drone pilotu olarak isimlendirilirler.

Drone Ehliyeti Ücretsiz Mi?

Drone pilotu olmak için, kullanılacak dronun özelliklerine ve kullanım alanlarına göre ehliyet almak gerekir. Bu da ancak SHGM tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarda eğitimin tamamlanması ile gerçekleşebilir.

Bu türden eğitimler ücretli olup, ücretler alınacak ehliyet türüne göre farklılık gösterir. İHA0 ve İHA1 türünden ehliyetler hobi amaçlı kullanılırken, İHA2 ve İHA3 türünden ehliyetler profesyonel amaçlı kullanılır.

Drone Ehliyeti Fiyatları

Eğitim için yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşun fiyat politikası, ehliyet türü drone ehliyetlerinde belirleyici rol oynar. Amatör amaçlı alınacak drone ehliyetleri için ortalama 40-50 dolar fiyat belirlenirken, İHA0 için ehliyet fiyatları 45-55 dolar aralığında değişiklik gösterir. İHA1 için eğitim süreci ile birlikte ehliyet almak için yaklaşık 75-80 dolar ödeme talep edilir. İHA2 gibi profesyonel ehliyet için, 850-900 dolara kadar fiyatlar çıkabilir.

SGHM Drone Ehliyeti

500 gr ve üstü İHA satıcılarının, kullanıcılarının, üreticilerinin, tedarikçilerin, İnsansız Hava Aracı Kayıt Sistemi (SGHM) kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. SGHM drone ehliyetine sahip olmak için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından drone eğitimi alınmış olması, gerekli sertifikaların sağlanması gerekir.

Genel müdürlük tarafından onaylanan işlemler sonrasında Drone veya İnsansız Hava Araçları sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Bu türden belge sağlayan kullanıcılar, uçuşlar sırasında belgelerini yanlarında bulundurmalı, kolluk tarafından talep edilmesi durumunda belgeyi ibraz etmeleri gerekir.

Drone Ehliyeti Almak İsteyenlere Öneriler

Gerek profesyonel amaçlı, gerekse hobi amaçlı kullanımlarda mutlaka drone eğitimlerinin alınması gerekir. Bu hem kanuni zorunluluktur, hem de can ve mal güvenliği açısından önemlidir.

SHGM oluşturulan talimatlara göre, gerekli eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan ve ehliyet almaya hak kazanan pilotlar drone türünden hava araçlarını kullanmaya yetkilidir. Drone pilotu olmak isteyen adayların öncelikle hangi türden hava aracını kullanacağını belirlemesi, aracın cinsine ve özelliklerine göre eğitim sürecini katılması gerekir. Uçuş eğitimleri teorik ve uygulamalı bilgiler içermelidir.

Bu nedenle ehliyet için başvuru yapılacak kurum veya kuruluşun yeterli donanıma sahip olmasına özen gösterilmeli, eğitim süresince devamlılığın sağlanması gerekir. Bu konuda yetkin olan eğitim kurum ve kuruluşları, aynı zamanda kullanıcıya destek hizmetleri de sağlayabilirler.

Drone Ehliyeti İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Drone ehliyetine başvurular için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne doğrudan veya kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara başvuru yapılması gerekir. Başvuruları kabul edilen adayların belirlenen eğitim sürecine devamlılık sağlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olması gerekir.

Başvuruların geçerli sayılması ve sağlanan sertifikaların geçerliliği için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan eğitim alınmış olması gerekir. Kullanım amacına göre ehliyet sağlanmış olması, uçuş serbestisi oluşturmaz. Aynı zamanda yeşil, kırmızı, izne tabi uçuş bölgeleri için kurallara da uygunluk oluşturmak gerekir. Yeşil uçuş bölgeleri serbest uçuşlar için idealdir.

Uçuş öncesi sistem üzerinden bu bölgeler için başvuru yapıldığında, bekleme yapılmaksızın uçuş izni oluşturulur. Kırmızı uçuş bölgeleri özel izne tabidir. Bunun için uçuştan en az 10 gün önce uçuş başvurusunun yapılması, uçuş izni alındıktan sonra uçuşun gerçekleştirilmesi gerekir. İzne tabi bölgeler için uçuş başvurularının ise en az 5 gün öncesinden yapılması gerekir.

Hangi Eğitim Sizin İçin Uygun?

Drone kullanıcıları 500 gr altındaki araçlar için, ehliyet olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebilirler. Ayrıca hobi amaçlı kullanımlar için de yerleşim yerinden uzak noktalarda yeşil alanlarda uçuşlar ehliyetsiz olarak gerçekleştirilebilir.

Drone türünden hava araçlarının daha verimli kullanılması, can ve mal güvenliği açısından olası risklerin ortadan kaldırılması için, mutlaka araç için öngörülen eğitimin alınması ve ehliyetli uçuşların sağlanması gerekir.  Drone türünden araçlar, harita, maden, tarım, prodüksiyon, yangınla mücadele, arama kurtarma, inşaat sektörü, gayrimenkul, peyzaj çalışmalarında sıklıkla kullanılır.

Drone pilot eğitimi almak isteyen adaylar, öncelikle kullanacakları hava aracının kapasitesini değerlendirmeli, kullanım amacına yönelik sertifika başvurusunda bulunmalıdır. Amatör amaçlı kullanımlar için İHA0, İHA1 türünden ehliyetler yeterli olurken, profesyonel kullanımlar için İHA2, İHA3 türünden eğitimlerin alınması gerekir.

Drone Ehliyet Eğitimleri Neleri Kapsıyor?

Drone ehliyetine başvuruda bulunan adaylar, pratik ve teorik olmak üzere iki bölümden oluşan eğitime tabi tutulurlar.

Eğitimini tamamlayan kullanıcılardan, kendi başlarına drone uçuşlarını gerçekleştirebilmeleri, temel uçuş kurallarını yerine getirmeleri, 3 boyutlu düşünme yetisi kazanmaları, havacılık ve uçuşlar hakkında temel bilgilere sahip olmaları beklenir.

Eğitimlerini tamamlayan adaylar, MEB tarafından belirtilen tarihlerde sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarıl olan kursiyerlerin ehliyetlerini elde ederek, kurallar çerçevesinde drone uçuşlarını gerçekleştirebilirler.

Drone Ehliyeti İçin Eğitimler Ne Kadar Sürüyor?

Drone pilotu olmak isteyen adaylar, MEB ve SHGM tarafından belirtilen sürelerle eğitime devamlılık sağlamaları gerekir. Ticari amaçlı İHA0 ehliyetleri 12 saatlik eğitim süresine, ticari İHA1 ehliyetleri için 36 saatlik eğitim süresine ihtiyaç duyulur. İHA2 ehliyeti için minimum 90 saatlik eğitim süresi, İHA3 ehliyeti için minimum 150 saatlik eğitim süresi düzenlenir.

Drone Ehliyetini Aldıktan Sonra Onaylatmak Gerekiyor Mu?

Drone eğitim sürecini tamamlayan ve ehliyet almaya hak kazanan adaylar, ehliyetlerini Sivil Havacılık İHA Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt işlemleri sırasında kurstan alınan ehliyetin, vesikalık fotoğrafın, B sınıfı sürücü olur sağlık raporunun sisteme aktarılması gerekir.

Kayıt işlemi yaptıran kişilerin adli sicil kayıtları sistem tarafından otomatik olarak taranır. Drone kullanımında sakınca görülen adaylar sisteme alınmaz ve uçuşlarına izin verilmez. Bu sayede drone araçların amacı dışında kullanılması da önlenir.

Drone Ehliyeti Yaş Sınırı Kaçtır?

Drone ehliyetinin türüne göre yaş sınırları farklılık gösterir. İHA0 için ehliyet alınacaksa adayın 12 yaşından büyük olması, İHA2 için ehliyet alınacaksa adayın 15 yaşından büyük olması gerekir. Ayrıca bu türden adaylara kanuni mümessillerinin de, noter onaylı muvafakat oluşturmaları gerekir. 18 yaşını doldurmuş her aday gerekli koşulları yerine getirerek, drone için tüm ehliyet türlerine başvuruda bulunabilir.

satış

İrtifa Havacılık

Zirai İlaçlama Dronlarımız İçin Bize Ulaşın

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edin !